Monday, 26/09/2022 - 04:18|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG THCS KIM PHƯỢNG
Thế lệ cuộc thi Trực tuyến tìm hiểu về các hoạt động nổi bật của tổ chức Công đoàn Việt Nam

Thế lệ cuộc thi Trực tuyến tìm hiểu về các hoạt động nổi bật của tổ chức Công đoàn Việt Nam

Căn cứ Kế hoạch số 24/KH-TLĐ ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về tổ chức đợt cao điểm tuyên truyền các hoạt động nổi bật của tổ chức Công đoàn Việt Nam; Quyết định số 895/QĐ-TLĐ ngày 07 tháng 5 năm 2018 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn về việc “Thành lập ...
HỘI NGHỊ CÁN BỘ - VIÊN CHỨC 2017-2018

HỘI NGHỊ CÁN BỘ - VIÊN CHỨC 2017-2018

Thực hiện “Kế hoạch hoạt động tháng 10 năm học 2017-2018”; Thực hiện Hướng dẫn số 405/HD-PGD&ĐT ngày 28/9/2017 của Phòng GD&ĐT Định Hóa V/v Hướng dẫn tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức năm học 2017-2018