Tuesday, 19/10/2021 - 22:20|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG THCS KIM PHƯỢNG
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kế hoạch tổ chức Hội thi Tin học trẻ tỉnh Thái Nguyên năm 2018

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2018; căn cứ kế hoạch số 23-KH/TWĐTN-KHCN, ngày 15/3/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn về việc tổ chức Hội thi Tin học trẻ toàn quốc lần thứ XXIV - năm 2018, kế hoạch số 24-KH/TWĐTN-KHCN, ngày 15/3/2018  của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn về việc tổ chức Hội thi Tin học khối cán bộ, công chức trẻ toàn quốc lần VI - năm 2018. Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn xây dựng kế hoạch tổ chức Hội thi Tin học trẻ tỉnh Thái Nguyên” năm 2018 với các nội dung, cụ thể như sau:

 

A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Nhằm ứng dụng có hiệu quả công nghệ thông tin (CNTT) trong nâng cao chất lượng công việc của cán bộ, công chức trẻ, góp phần thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách Nhà nước về phát triển, ứng dụng CNTT, cải cách hành chính, tiến tới xây dựng Chính phủ điện tử, chính quyền điện tử.

- Đẩy mạnh việc dạy và học Tin học trong các trường Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh.

           - Tiếp tục đẩy mạnh phong trào học tập, ứng dụng CNTT và rèn luyện kỹ năng công tác của cán bộ, công chức trẻ. Phát huy tính sáng tạo của thanh niên đề xuất ý tưởng, giải pháp cải cách hành chính trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước.

           - Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức tổ chức Hội thi theo hướng thiết thực, hấp dẫn, phù hợp với tình hình thực tế, thu hút nhiều cán bộ, công chức trẻ, học sinh trong toàn tỉnh tham gia.

- Thông qua Hội thi nhằm phát hiện và bồi dưỡng những tài năng tin học trong đoàn viên, thanh niên là cán bộ, công chức, học sinh; chọn cử đội tuyển tham dự Hội thi Tin học khối cán bộ, công chức trẻ toàn quốc lần thứ VI năm 2018 do Trung ương Đoàn tổ chức.

- Hội thi phải được tổ chức hiệu quả, khách quan, tiết kiệm.

B. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG

I. ĐỐI VỚI KHỐI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC TRẺ

1. Đối tượng

1.1. Đối tượng tham gia: Cán bộ, công chức đang làm việc ở xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã), ở huyện, thị xã, thành phố (sau đây gọi chung là cấp huyện), ở các cơ quan cấp tỉnh, tuổi từ 18 đến 35 tuổi (tính đến 31/12/2018), sinh sống, làm việc trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên (không bao gồm: các đồng chí trong Ban Tổ chức, Ban Giám khảo cuộc thi; các đồng chí cán bộ, viên chức là giáo viên, giảng viên trong các cơ sở giáo dục, đào tạo lĩnh vực CNTT; các đồng chí là cán bộ, công chức tốt nghiệp chuyên môn từ Trung học chuyên nghiệp ngành CNTT hoặc ngành Toán - Tin trở lên) đều có thể đăng ký tham dự Hội thi theo các Bảng sau đây:

- Bảng K1: Thi cá nhân dành cho cán bộ, công chức cấp xã;

- Bảng K2: Thi cá nhân dành cho cán bộ, công chức cấp huyện;

- Bảng K3: Thi cá nhân dành cho cán bộ, công chức cấp tỉnh;

- Bảng S: Thi giải pháp và ý tưởng sáng tạo dành cho cán bộ, công chức các cấp).

1.2.  Số lượng

- Mỗi Huyện, Thị, Thành đoàn được cử 01 thí sinh dự thi cho mỗi Bảng K1, K2. (Mỗi đơn vị Đoàn cấp huyện sẽ gồm tổng 2 thí sinh tham gia Hội thi).

- Đối với Đoàn Khối các cơ quan tỉnh: cử 6 thí sinh dự thi ở Bảng K3 (Thi cá nhân dành cho cán bộ, công chức cấp tỉnh trừ cán bộ cơ quan Tỉnh đoàn)

- Mỗi đơn vị Huyện, Thị, Thành đoàn và Đoàn Khối các cơ quan tỉnh được gửi tối đa 01 sản phẩm giải pháp và ý tưởng sáng tạo xuất sắc nhất dự thi ở Bảng S. (Thí sinh dự thi ở Bảng S không nhất thiết là thí sinh dự thi ở các Bảng K1, K2, K3)

- Trưởng đoàn là các đồng chí Bí thư hoặc Phó Bí thư các đơn vị đoàn cấp huyện. Ngoài ra các đơn vị có thể cử thêm cán bộ tham gia cổ vũ, phục vụ và hỗ trợ cho đội tuyển trong quá trình dự thi.

  2. Nội dung

  - Sử dụng kiến thức và kỹ năng thực hành đáp ứng chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT theo Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ trưởng bộ Thông tin và Truyền thông về Quy định chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT để triển khai thực hiện một số vấn đề cụ thể trong công việc của cán bộ, công chức hoặc cải cách hành chính.

  - Ý tưởng, giải pháp, sản phẩm sáng tạo về ứng dụng CNTT nhằm phục vụ công tác chuyên môn ca cán bộ, công chức hoặc cải cách hành chính.

  3. Thể lệ hội thi (Có thể lệ gửi kèm)

II. ĐỐI VỚI KHỐI HỌC SINH

1. Đối tượng

1.1. Đối tượng tham gia: Học sinh giỏi Tin học trong các trường Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên (trừ học sinh học lớp chuyên Tin tại trường THPT Chuyên Thái Nguyên) đều có thể đăng ký dự thi.

1.2. Số lượng: Mỗi Huyện, Thị, Thành đoàn c 02 thí sinh cho mỗi Bảng A, B, C và đăng ký tối đa 01 sản phẩm sáng tạo dự thi mỗi Bảng D1, D2 (nếu có). Mỗi đơn vị cấp huyện sẽ có 06 thí sinh thi tham gia.

2. Nội dung

* Phần thi Kỹ năng

- Bảng A: Dành cho học sinh cấp Tiểu học (Thi Trắc nghiệm, Thực hành)

- Bảng B: Dành cho học sinh cấp Trung học cơ sở (Thi thực hành)

- Bảng C: Dành cho học sinh cấp Trung học phổ thông (Thi thực hành)

* Phần thi Phần mềm sáng tạo (Phần mềm, phần cứng, sản phẩm tích hợp)

- Bảng D1: Dành cho học sinh cấp Trung học cơ sở

- Bảng D2: Dành cho học sinh cấp Trung học phổ thông

  3. Thể lệ Hội thi: (Có thể lệ gửi kèm)

C. TIẾN ĐỘ THỜI GIAN

- Các đơn vị đăng ký hồ sơ dự thi cấp tỉnh và nộp giải pháp, ý tưởng sáng tạo trước ngày 5/9/2018.

- Chấm sơ khảo giải pháp, sản phẩm sáng tạo trước ngày 10/9/2018.

- Tổ chức Hội thi cấp tỉnh vào trung tuần tháng 9/2018, tại thành phố Thái Nguyên.

D. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1.  Ban Thường vụ Tỉnh đoàn

- Xây dựng kế hoạch, thể lệ hội thi, chuẩn bị địa điểm, cơ sở vật chất, trang thiết bị và toàn bộ các điều kiện phục vụ cho Hội thi.

- Đôn đốc, hướng dẫn cấp Huyện, Thị, Thành đoàn; Đoàn khối các cơ quan tỉnh lựa chọn đối tượng dự thi theo đúng Thể lệ Hội thi và các quy định của Ban Tổ chức.

          - Tham mưu thành lập Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ Thư ký Hội thi.

- Giao Ban biên tập Website Tỉnh đoàn thông tin tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện truyền thông.

- Thành lập đội tuyển tham gia Hội thị Tin học khối cán bộ, công chức trẻ toàn quốc năm 2018.

2. Cấp Huyện, Thị, Thành đoàn; Đoàn khối các cơ quan tỉnh

- Tuyên truyền về hội thi đến đông đảo đối tượng đoàn viên thanh niên là cán bộ, công chức trẻ, học sinh đang học tập, công tác tại địa phương, đơn vị, đồng thời chuẩn bị tốt các điều kiện cho thí sinh tham dự hội thi đạt hiệu quả.

- Chọn cử đối tượng dự thi đảm bảo đúng thành phần, số lượng theo quy định của Thể lệ Hội thi và bồi dưỡng các thí sinh tham gia Hội thi cấp tỉnh đảm bảo theo thời gian quy định.

          - Gửi hồ sơ của các thí sinh dự thi và giải pháp, sản phẩm, ý tưởng sáng tạo (Đối tượng cán bộ công chức trẻ) về Ban tổ chức - Kiểm tra theo đường công văn và địa chỉ Email Bantochuckiemtratdtn@gmail.com; (Đối tượng học sinh) về Ban Thanh thiếu nhi trường học theo đường công văn và Email: bantruonghoc.thainguyen@gmail.com), trước ngày 5/9/2018 (theo mẫu gửi kèm).

Trên đây là kế hoạch tổ chức Hội thi tin trẻ tỉnh Thái Nguyên năm 2018, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đề nghị các đơn vị triển khai, thực hiện và tham gia thi cấp tỉnh đầy đủ. Thông tin cần trao đổi đề nghị liên hệ về Ban Tổ chức - Kiểm tra Tỉnh đoàn, điện thoại 02803.755.301; Ban Thanh thiếu nhi trường học Tỉnh đoàn, điện thoại 02083.755.295.

 

Nơi nhận:

- Ban Bí thư, Ban Tổ chức, Ban Kiểm tra,
Ban Thanh niên trường học Trung ương Đoàn (b/c);

- Trung tâm phát triển KHCN & tài năng trẻ (b/c);

- Ban Dân vận Tỉnh ủy (b/c);

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (b/c);

- Sở Giáo dục và Đào tạo (p/h);

- Thường trực Tỉnh đoàn;

- BTV các huyện, thị, thành Đoàn và Đoàn khối các cơ quan tỉnh (t/h);

- Lưu VP + Ban TCKT + Ban TTNTH (22 bản)

TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN

PHÓ BÍ THƯ

 

 

(Đã ký)

 

 

 

Phạm Thị Thu Hiền


Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết